Muilla mailla vierahilla: Knutepunkt

Kirjoittanut 2009-04-28 Heiccu kategoriaan Skene

Solmukohta on pohjoismainen live-roolipelaamiseen painottunut roolipeliconferenssi, joka kiertää Pohjoismaita neljän vuoden kierroksissa. Tapahtuman nimi muokkaantuu vuodesta toiseen järjestäjämaan mukaan. Viime vuonna Ropecon ry järjesti Nurmijärvellä Solmukohta 2008:n, tänä vuonna Norjassa järjestettiin Knutepunkt 2009, ensi vuonna Ruotsissa Knutpunkt 2010, jota seuraa Tanskan Knudepunkt 2011 ja niin edelleen.

Ensimmäisestä tapahtumasta alkaen Solmukohtien tavoite on ollut lisätä yhteistyötä ja tietämystä pohjoismaisten roolipelaajien välillä. Tätä on toteutettu alusta alkaen luennoin, työpajoin, keskusteluin ja tietysti myös itse larpein. Vuodesta 2003 mukaan on astunut vuosittainen solmukirja, jossa enemmän ja vähemmän akateemisesti on analysoitu harrastuksen olemusta, sen kehittämistä, hyötykäyttöä muualla yhteiskunnassa sekä julkaistu manifesteja siitä, kuinka tulisi pelata.

Tapahtumassa ei kuitenkaan ole kyse vain seminaareista ja tylsästä puhumisesta vaan myös mielenkiintoisten ihmisten tapaamisesta ja ideoiden jakamisesta sekä uusien inspiraatioiden löytämisestä.

Tapahtumalla on joka vuosi ollut viitteellinen teema, joka usein on jäänyt sanahelinäksi, mutta jo muutaman vuoden ajan teemasta on kuvastunut huoli harrastuksen tulevaisuudesta; harrastajamäärät ovat kaikissa pohjoismaissa pienenemään päin ja uudet harrastajat keksivät pyöriään uudelleen ja pysyttelevät omissa piireissään koska harrastajakenttä on varsin hajanainen.

Vuoden 2009 teema oli What Matters? eli millä tässä harrastuksessa on väliä. Teemaa lähestyttiin käytännön kannalta, kirja oli käytännönläheisempi ja vähemmän akateeminen kuin mikään aiemmista, ohjelma keskittyi enemmän larppeihin ja työpajoihin kuin passiiviseen puheohjelmaan. Sisältöä pyrittiin saamaan hauskemmaksi.

Norjalaisen roolipeliperinteen ja erityisesti ulkomaalaisten larppaajien ruokkimien stereotypioiden vuoksi myös rituaalit olivat hyvin esillä. Avajaisrituaalin lisäksi, josta artikkelin ensimmäinen kuva on, harjoiteltiin työpajoissa erityyppisiä rituaaleja, fyysisiä rituaaleja. Luentopuolella käsiteltiin rituaalien ja larppaamisen yhteneväisyyksiä. Hämmentävää kyllä suurin osa rituaaliohjelmasta oli suomalaisten järjestämää. Varmaan jotain samankaltaista nähtäneen ja kuultaneen siis myös tämän vuoden Ropeconissa, onhan tapahtuman teemana myytit, joihin rituaalit muutamalla aasinsillalla hyvin linkittyvät. :)

Sisällöllisistä teemoista esiinnostamisen arvoinen on myös harrastusskenen dokumentointi. Mitä dokumentoida ja miksi? Kenen kannalta se on tärkeää? Pelinjohtajan, jotta hän pystyy kehittymään hommassaan ja oppimaan omista virheistään? Harrastuksen julkisuuskuvan kannalta? Tulevien roolipelaajien kannalta, jotta tiedettäisi mitä 2000-luvun alussa tehtiin ja miten? Samaa teemaa sivuttiin jo Ropecon 2008:ssa Stenrosin ja Montolan voimin. Vaikka monesti tuntuu, että se dokumentointi olisi iso määrä tarpeetonta extravaivaa, on hyvä muistaa että jo ne peleistä otetut valokuvat ja säästetyt debrieffit kuvaavat ja dokumentoivat tapahtumaa.

Perinteisesti tapahtumassa on esitelty edellisen vuoden päheimpiä projekteja. Varsinaisia todella puhuttuja larppeja ei kuluneeseen vuoteen pohjoismaissa ollut mahtunut, mutta Company P:n Joss Wheldonin Dollhouse-sarjaan tehty interaktiivinen nukkedraama Dollplay keräsi huomiota samoin kuin Tanskassa julkaistu kaunis ja monipuolisesti tekijöidensä pelejä esittelevä Larp Photos 2008 – kirja.

Myös larppaamisen käyttäminen kasvatuksessa, yhtälailla kouluissa kuin toisaalta lasten larppauttaminen ylipäätänsä oli jälleen esillä lukuisissa ohjelmissa. Aihe oli kuitenkin jo alkanut toistaa itseään ja sen keskeisimmät vetohahmot suunnittelivatkin jo ensi vuodelle erillista konferenssia Edularppaajille, sillä Knutepunktin kaltaisissa tapahtumissa oli mahdotonta sekä käydä läpi perusteita uusille kiinnostuneille, että syventää jo edellisinä vuosina esiteltyä asiaa ja vetää sitä kasvatustietelijöille itselleen hyödylliseen suuntaan.

Tapahtumassa ja sitä edeltävässä a Week in Norwayssä järjestettiin yli 20 larppia, mikäli freeformit lasketaan mukaan. Vaikka toki käytännöntekeminen on monille se paras tapa monipuolistaa harrastusta, alkoi ajatus useammasta larpista viikonloppuna tuntua jo vähän liialliselta. Erityisesti kun suurin osa peleistä oli ”vain pelejä”, sellaisia joita voisi pelata lähes mikä vain viikonloppu Suomessakin. Kun kukaan ei konferenssissa pidä luentoakaan teemalla ”vähän juttua larppaamisesta”, toivoisi että tapahumaan otetut pelitkin olisi tarkemmin mietitty. Jos ne käsittelisivät vaikkapa jotain vaikeaa teemaa, kehittyisivät saadun palautteen valossa tai yrittäisivät todistaa jonkun harrastukseen liittyvän ilmiön tai teorian todeksi, niiden olemassaolo tapahtumassa olisi jo paljon perustellumpi.

Eniten keskustelua keräsi torstain tervetuliaisjuhlallisuuksia jatkanut, luokkakokoukseen sijoittunut Class Trip - peli. Class Trip pelautettiin yhtä aikaa parisenkymmentä kertaa niin, että jokainen tapahtumaan osallistunut saattoi osallistua peliin. Jokaista peliä veti oma pelinjohtajansa, joka oli saanut materiaalit peliä varten aiemmin samalla viikolla. Pelinjohtajat tekivät pelistä erilaisia tulkintoja, joista osa onnistui paremmin, osa huonommin. Myös kansainvälinen pelaajakunta oli haasteellinen sillä hyvälle pelille tai edes hyvälle pelaamiselle sinällään ei ole yhtä, kattavaa määritelmää jonka kaikki voisivat allekirjoittaa. Jotkut kokivat pelin teemoissa esiintyneen seksuaalisen ahdistelun vastenmielisenä ja menneisyyden tapahtumien korjaamiseksi tarkoitettu aikamatka taas tuntui osasta epäluontevalta palalta muutoin realistista peliä. Keskustelu pelistä on käynnissä yhä tapahtuman foorumilla.

Tapahtuma kehittyy vuodesta toiseen. 2003 tuli tapahtumaan liittyvä vuosittainen kirja ja tapahtumaa edeltävä viikko, jolloin larppaajilla on aikaa tutustua paikalliseen larppaamiseen, 2004 hotellimajoitus. Sen jälkeen monet pienet asiat ovat kehittyneet paremmiksi ja monipuolisemmiksi. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kokeiltiin A week in – tapahtuman jatkumista vielä itse päätapahtuman jälkeisille päiville. Isoilta linjoiltaan tapahtuma on kuitenkin polkenut paikallaan joten onkin mielenkiintoista nähdä, millaiseksi Tukholmassa ensi keväänä järjestettävä Knutpunkt 2010 muodostuu, kun tapahtuman pääjärjestäjät Andie Nordgren ja Staffan Jonsson muokkaavat tapahtumaa enemmän akateemisen päiväkonferenssin suuntaan pyrkien löytämään roolipelaamisesta enemmän yhtymäkohtia muihin taidemuotoihin arkkitehtuurista valokuvaamiseen. Bileistä ja oheistapahtumista ei kuitenkaan olla luopumassa.

Onneksi.

Larpit Roolipelitapahtumat

© Ropecon ry 2011
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002